Naziv tvrtke:
Berislavić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Mokrice 183
49243 Oroslavje
Pravna forma:
Telefon:
+385 49 201146
Fax:
+385 49 221 996
E-mail:
Matični broj:
080322827
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0590134
IBAN:
BIC
GISA broj: